6 آبان 1395

جلسه‌ی دفاع از پیشنهاد پایان‌نامه‌ی دکترای فیزیک پزشکی و مهندسی پزشکی

نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع از پرپوزال آقاي مسعود نجفي آقاي دكتر عليرضا شيرازي خانم دكتر الهه متوسلي شنبه 95/8/8 ساعت 8 آقاي باقر فرهود خانم دكتر گرايلي آقاي دكتر ابطحي شنبه 95/8/8 ساعت 15 خانم صبا امیری آقای دکتر مهدی میرباقری یک شنبه 95/8/9 ساعت 15 آقاي محمد حسن آذرسا آقاي دكترعليرضا مير باقري دوشنبه 95/8/10 ساعت 11 خانم آسيه فاطمي دخت    آقاي دكتر محمدعلي عقابيان سه شنبه 95/8/11 ساعت 7/30


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0