امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
25 مهر 1395

ثبت پرویوزال و پایان نامه دانشجویان

پرویوزال و پایان نامه دانشجویان مصوبه کمیته اخلاق دانشگاه مورخ 95/05/20 مبنی بر متعهد کردن کلیه دانشجویان تمام مقاطع در هنگام ثبت یا دفاع پیایان نامه به انتشار کلیه محصولات منتج از پایان نامه با هماهنگی اساتید راهنما از این پس پروپوزال و همچنین پایان نامه ی آماده دفاع دانشجویان به ضمیمه فرم تعهد امضا شده ی مذکور به معاونت پژوهشی دانشکده تحویل داده شود.نمونه فرم تعهد دانشجویان مبنی برانتشار نتایج حاصل از پایان نامه با موافقت استادان محترم پایان نامه ، ارسال می گردد.   تعهدنامه ****************************************************************   به استناد مصوبه‌ي مورخ 20/5/1395 كميته اخلاق دانشگاه، اينجانب:                                          دانشجوي مقطع  : عمومی/تخصصی/فوق تخصصی                        رشته‌ي:                               ورودي سال:                                             دانشكده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران متعهد مي‌شوم؛ هر گونه  يافته‌ی علمي منتج از پايان‌نامه خود با عنوان: "                                                                                                                                                    "،                                                             اعم از مقاله، خلاصه مقاله ( براي ارايه بصورت پوستر يا سخنراني)،  ثبت اختراع،patent   و .... را با اجازه و هماهنگی قبلي استاد(ان) راهنماي پروژه و رعایت حقوق معنوی ایشان منتشر نمايم.    نام و امضاي دانشجو تاريخ


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0