امروز : پنجشنبه 1 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
17 تیر 1397

آغاز ثبت نام از دانشجویان مقاطع تخصصی متقاضي خوابگاه های هزینه ای برای مهرماه سال تحصيلی 98 – 97

حذف
تک ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 ثبت نام از دانشجويان مقاطع تخصصی (رزیدنت و Ph.D ) ساكن در خوابگاه های هزینه ای متقاضي تمديد سكونت در مهرماه سال تحصيلي 98 - 97  آغاز و تا 25 تیرماه ادامه دارد.
به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، دانشجویان متقاضی مقاطع تخصصی از روز شنبه 16 تا دوشنبه 25 تیر ماه جاری فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه اسكان به آدرس اينترنتی http://eskan.tums.ac.ir نسبت به تكميل و ارسال فرم تقاضاي خوابگاه و انتخاب هم اتاقی در خوابگاه های هزینه ای اقدام كنند.
 بر اساس آيين نامه اسكان و نحوه مقررات عمومی- انضباطی خوابگاه های دانشجويی دانشگاه ها مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عدم ارسال فرم تقاضا از سوی دانشجويان ساكن در مهلت تعيين شده به منزله انصراف از خوابگاه بوده و حداقل در نیمسال اول 97 به آنها خوابگاه تعلق نمي گيرد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0