امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 آبان 1395

تورتوجیهی ویژه مادران باردار دربیمارستان ضیائیان برگزارشد

به گزارش سارا مظفری مسئول ترویج تغذیه با شیرمادر بیمارستان ضیائیان، تور آموزشی آشنایی با بخش زایمان و پس از زایمان برای مادران باردار شرکت کننده در کلاسهای آمادگی زایمان مرکزآموزشی درمانی ضیائیان با هدف آشنایی مادران با بخش زایمان و امکانات موجود و آشنایی با زایمان فیزیولوژیک و روند زایمان در روز سه شنبه، 4 آبان 95 در بلوک زایمان بیمارستان ضیائیان برگزارشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0