امروز : جمعه 26 شهریور 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 تیر 1400

اعلام تقویم آموزشی 1400-1401دانشگاه علوم پزشکی تهران/شروع کلاس ها از ۲۰ شهریور

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 تقویم آموزشی سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام شد و براساس آن ثبت نام و انتخاب واحد از شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز می شود.
نیمسال اول ۱۷ هفته است و ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از سه شنبه ۹ شهریور تا یکشنبه ۱۴ شهریور انجام می شود.
کلاس های نیمسال اول از شنبه ۲۰ شهریور آغاز می شود و چهارشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۰ پایان می پذیرد.
حذف و اضافه دروس در روزهای ۳ تا ۶ مهر و حذف اضطراری از ۲۰ تا ۲۳ آذر انجام می شود.
امتحانات نیمسال اول ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در روزهای شنبه ۱۸ دی تا چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ برگزار می شود.
همچنین نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به مدت ۱۷ هفته است و ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از شنبه ۲ بهمن تا چهارشنبه ۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ انجام می شود.
کلاس های نیمسال دوم از شنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۰ آغاز می شود و چهارشنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ پایان می پذیرد.
حذف و اضافه دروس در روزهای ۲۳ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ و حذف اضطراری از یکم تا چهارم خردادماه ۱۴۰۱ انجام می شود.
امتحانات نیمسال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در روزهای شنبه ۲۸ خردادماه تا چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱ برگزار می شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0