امروز : یکشنبه 4 مهر 1400 Rss | صفحه اصلی دانشکده
24 شهریور 1398

تقویم آموزشی دانشگاه، از شروع کلاس ها تا برگزاری امتحانات و اعلام نمرات در یک نگاه

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
 بر اساس تقویم آموزشی دانشگاه، نیمسال تحصیلی 99-98 دانشجویان 17 هفته است که کلاس ها در دانشکده پزشکی از روز شنبه 23 شهریور آغاز شده است.
 به گزارش روابط عمومی دانشکده پزشکی، نیمسال اول 99 -98 دانشگاه علوم پزشکی تهران کلاس های دانشجویان پزشکی از روز شنبه 23 شهریور آغاز شده است.
زمان حذف و اضافه برای دو درس نظری از شنبه 6 مهر ۹8 تا سه شنبه 9 مهر98 اعلام شده است.
همچنین زمان حذف اضطراری برای یک درس نظری یا عملی از شنبه 16 آذر آغاز می شود و تا سه شنبه 19 آذر ادامه دارد.
کلاس ها روز چهارشنبه 18 دی ماه 98 پایان می یابد.
امتحانات دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در بازه زمانی شنبه 21 دی 98 تا چهارشنبه 2 بهمن 98برگزار می شود.
ثبت موقت و نهایی نمرات در روزهای دوشنبه 23 دی تا چهارشنبه 23 بهمن انجام می گیرد.
همچنین بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی نیمسال دوم 99 - 98نیز به مدت ۱۷ هفته است.
دانشجویان از شنبه 5 بهمن تا سه شنبه 8 بهمن می توانند نسبت به ثبت نام و انتخاب واحد برای نیمسال دوم تحصیلی اقدام کنند.
کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی از شنبه12 بهمن 98 آغاز می شود.
زمان حذف و اضافه برای دروس نظری شنبه 26 بهمن تا سه شنبه 29 بهمن98 است.
همچنین زمان حذف اضطراری برای یک درس در روزهای شنبه ۱3 اردیبهشت 99 تا سه شنبه ۱6 اردیبهشت 99انجام می گیرد و کلاس های نیمسال دوم چهارشنبه 21خرداد 99 پایان می پذیرد.
امتحانات نیمسال دوم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی تهران از روز شنبه 24 خرداد 99 تا چهارشنبه 4 تیر 99 برگزار می شود.
ثبت موقت و نهایی نمرات نیز در بازه زمانی دو شنبه 26 خرداد تا روز چهارشنبه 25 تیر99 خواهد بود.
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده ها می توانند بر اساس شرایط داخلی یک هفته دیرتر امتحانات خود را به پایان برسانند.

دریافت تقویم آموزشی 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0