امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
20 دی 1395

تغییر زمان آزمون ها

با توجه به اعلام تعطیلی رسمی کلیه ادارات و دانشگاه ها در روز سه شنبه مورخ بیست و یکم دی ماه، آزمون دروس دانشجویان دوره دکترا به تاریخ­ های ذیل تغییر یافت. ·       مفاهیم و روش های نوین در ارزشیابی فراگیران: بیست و دوم دی ماه ساعت 10:30- 9 ·       روش ها و فنون تدریس: بیست و نهم دی ماه ساعت 11- 9


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0