امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
26 آبان 1395

تخصیص گرانت پژوهش و نوآوری

اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارشناسان فرهیخته مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی کشور با همت همکاران حوزه معاونت آموزشی وزارتخانه راه اندازی شد. این مرکز در کشور بستری فراهم کرده است تا در سال جاری به صورت نظام مند از طرح ها و پروژه های تدوین شده در راستای تحقق اهداف برنامه تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی در قالب تخصیص هزار گرانت پژوهش و نوآوری حمایت شود. شایان ذکر است تعداد و نحوه اعطای گرانت های فراگیر که در دور اول متناسب با تعداد دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشکده تخصیص خواهد یافت، متعاقبا از طریق مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به اطلاع خواهد رسید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0