13 مهر 1395

تحويل كارت دانشجويي دانشجويان پزشكي و كارشناسي ارشد

به اطلاع دانشجويان رشته پزشكي و رشته هاي مختلف مقطع كارشناسي ارشد دانشكده پزشكي مي‌رساند جهت دريافت كارت دانشجويي با در دست داشتن اصل تعهد محضري ( دانشجويان متقاضي خوابگاه و ساير تسهيلات رفاهي ) از ساعت 9 الي 15 به معاونت دانشجويي دانشكده واقع در ساختمان شفا به نشاني خيابان قدس - ابتداي خيابان ايتاليا - شماره 49 مرجعه نمايند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0