7 مهر 1395

تاريخ برگزاري امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات

امتحان فارماكولوژي كورس مقدمات در تاريـخ1  ابان ماه 1395  سـاعت  10:30در سالن شهداي دانشكده پزشـكي برگزار             مي شود.  تعداد سوالات اين آزمون 26سوال مي‌باشد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0