امروز : چهارشنبه 9 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
5 مرداد 1401

برگزاری جلسه برنامه ریزی امور بین الملل گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
جلسه برنامه ریزی امور بین الملل گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور دکتر کرامتی معاون بین الملل دانشکده و معاونین بین الملل گروههای آموزشی علوم پایه روز سه شنبه 4 مرداد برگزار شد 
در ابتدای جلسه دکتر کرامتی در سخنان خود به توضیح هدف تشکیل جلسات در گروههای کوچک پرداخت.
وی ضمن اشاره به این موضوع که  در جلسات فصلی معاونت بین الملل دانشکده پزشکی به دلیل تعدد مدعوین از گروه های مختلف علوم پایه و بالینی و نیز بیمارستان ها، امکان صحبت و ارائه نکات ارزشمند تمام همکاران در هر جلسه اغلب پیش نمی آید. بعلاوه گروههای مختلف از نظر ساختار و نوع فعالیت های علمی و پژوهشی همکاران محترم هیات علمی و فراگیران با هم متفاوت هستند. بدین منظور، علاوه بر جلسات فصلی، تصمیم به تشکیل جلسات کوچکتر در فواصل زمانی منظم و نیز بر اساس نیاز گروه ها و به منظور هم اندیشی و برنامه ریزی فعالیت های بین الملل گرفته شد.
در ادامه معاون بین المل دانشکده از حاضرین در جلسه در این خصوص نظرخواهی کرد و ایشان نظرات خود را بیان کردند.   
سپس دکتر کرامتی از معاونین بین الملل خواست  چالشهای موجود در گروه خود را مطرح کنند  تا بتوان در جهت حل آنها بحث وهم فکری انجام شود. 
در ادامه در خصوص موضوعات مختلفی جهت ارتقای گروه شامل طرح حمایت از دانشجویان تحصیلات تکمیلی با نام کوتوتل، طراحی وبینارهای بین المللی در قالب برنامه appraise to raise، ساماندهی اساتید مدعو گروه ها، جمع آوری فعالیت های متفرقه علمی، آموزشی و پژوهشی بین الملل و دوره های کوتاه مدت صحبت و تبادل نظر شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0