امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
31 شهریور 1400

بيست و پنجمين جلسه شوراي فصلي معاونين بين الملل گروه هاي آموزشي و بيمارستان هاي تابعه دانشکده پزشکي برگزار شد

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
با تاکيد بر توانمندسازي بين المللي اعضاي هيات علمي، بيست و پنجمين جلسه شوراي فصلي معاونين بين الملل گروه هاي آموزشي و بيمارستانها برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي تهران دانشکده پزشکي،  اين نشست بعدازظهر سه شنبه 30 شهريور ماه به صورت هيبريدي (حضوري و مجازي) با حضور دکترمحمدتقي بيگ محمدي رئيس جديد دانشکده پزشکي، دکتر رامين کردي معاون بين الملل دانشگاه،  دکتر نيما رضايي معاون بين الملل دانشکده، دکترامينيان رئيس دانشکده پزشکي پرديس بين الملل و معاونت بين الملل دانشگاه، و معاونين بين الملل گروه ها و بيمارستان هاي تابعه در سالن شوراي دانشکده برگزار شد.