امروز : چهارشنبه 2 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 شهریور 1398

برگزاری آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی ورزشی/ با آموزش، ارائه خدمات و نیازسنجی بدنبال توسعه کیفی این رشته هستیم

حذف
دو ستونه
حذف
ویرایشگر متن
​​

گالری عکس 
دبیر بورد تخصصی رشته پزشکی ورزشی گفت: آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی پزشکی ورزشی برای 6 دستیار و در 12 ایستگاه عملی در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد.
دکتر فرزین حلب چی دبیر بورد تخصصی رشته پزشکی ورزشی وزارت بهداشت در گفت و گو با روابط عمومی دانشکده پزشکی گفت: آزمون  شفاهي شصت وششمين دوره دانشنامه تخصصي سال 98، امروز سه شنبه 12 شهریور،  برای 6 نفر از دستیاران رشته پزشکی ورزشی که در آزمون کتبی نمره قبولی را کسب کردند، در مرکز مهارت های بالینی دانشکده پزشکی برگزار می شود.
وی افزود: این آزمون به صورت ایستگاهی در 12 ایستگاه فعال از پیش تعیین شده برگزار می شود، به این صورت که 11 ایستگاه به صورتosce و عملی و یک ایستگاه آزمون به صورت pmp، انجام می شود.
دبیر بورد تخصصی رشته پزشکی ورزشی خاطر نشان کرد: امروز و پس از برگزاری آزمون و جمع بندی نهایی، نتایج جهت اعلام به دبیرخانه تخصصی وزارت بهداشت ارجاع می شود و داوطلبانی که نمره قبولی را کسب کرده باشند موفق به دریافت دانشنامه خواهند شد.
وی ادامه داد: تیم 10 نفره از اعضای بورد پزشکی ورزشی از اساتید دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، ایران و دانشگاه مازندران در این آزمون همکاری می کنند.
دکتر حلبچی در خصوص توسعه رشته پزشکی ورزشی گفت: پزشکی ورزشی یک رشته تازه تاسیس و جامع است و با توجه به اینکه جامعه پزشکی با خدمات این رشته آشنا نیستند هدف ما بر توسعه کیفی استوار است تا به صورت تدریجی راه بیافتد.
وی خاطر نشان کرد: ما در صدد افزایش تعداد دستیاران و دانشگاه های ارائه دهنده این رشته نیستیم بلکه قصد داریم از طریق آموزش، ارائه خدمات به گروه های مخاطب اصلی و با نیاز سنجی، ضرورت این رشته را اثبات کنیم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0