5 مهر 1395

بلوک حضوری دانشجویان ترم 3

برنامه بلوک حضوری ابتدای نیمسال تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ترم سه (سه ترمه و پنج ترمه) اعلام شد. دانشجویان جهت اطلاع، می توانند برنامه را در این قسمت مشاهده نمایند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0