19 مهر 1395

برگزاری 4 کمیته مورتالیتی وموربیدیتی بیمارستان ضیاییان در مهرماه سالجاری

رراستای ارتقا کیفیت خدمات درمانی در مرکزآموزشی درمانی ضیاییان، 4 کمیته مورتالیتی و موربیدیتی  با حضور هیات رییسه بیمارستان ، مدیر گروه پزشکی قانونی دانشگاه علوم پزشکی  تهران ، سایر اعضای کمیته و افراد مرتبط با پرونده های در مهر ماه 95  در بیمارستان ضیائیان تشکیل شد.دراین کمیته ها 12پرونده  مورتالیتی وموربیدیتی بررسی و طی آن  مصوباتی جهت بهبود خدمات تنظیم و اجرایی شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0