28 آذر 1395

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته کنترل عفونت بیمارستان فارابی با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست؛ دکتر علی طباطبایی، رییس بخش اورژانس و شادی رضایی، مدیر پرستاری این مرکز تشکیل جلسه داد.در این جلسه پس از تذکر نکاتی در مورد پیشگیری از اندوفتالمیت، نامه معاونت درمان دانشگاه در خصوص لزوم آمادگی  برای آنفلوانزای فوق حاد پرندگان قرائت شد. به گفته رضایی ، ماسک N۹۵،  تامی فلو و محیط ترانسپورت به اندازه کافی تهیه شده و دربیمارستان موجود است. در ادامه شاخص های مربوط به این کمیته در سال ۹۴ و ۹۵ توسط حسینی سوپروایزر کنترل عفونت ارائه شد. درصد مواجهه شغلی به تفکیک واحد، سمت،  شیفت کاری،  تحصیلات،  نوع مواجهه،  وسیله خاص، شاخص  نسبت بیماران با مصرف آنتی بیوتیک به جراحی شدگان،  تعداد بیمارانی که آنتی بیوتیک برایشان تجویز شده و درصد مقاومت میکربی، شاخص هایی بودند که در کمیته  مطرح و مورد بررسی قرار گرفتند.همچنین در مورد فرم تجویز منطقی آنتی بیوتیک آمفوتریسین ارسالی از معاونت غذا -دارو  و  برنامه زمانبندی گذاشتن اشعه UV در اتاق های عمل، به ویژه اتاق عمل اواستین نیز بحث و تصمیم گیری شد.  گاید لاین مصرف آنتی بیوتیک ها در بیمارستان فارابی که توسط دکتر محمد سلیمانی استاد یار بخش اورژانس و حدیثه حسینی سوپروایزر کنترل عفونت تهیه شده بودنیز ارائه و به تایید رسید .در این کمیته مقرر شد: در مورد ضرورت معاینه سیستم مجرای اشکی قبل ازجراحی کاتاراکت به دستیاران اطلاع رسانی مناسب صورت گیرد.موارد  NLP ناشی از اندوفتالمیت در کمیته های کنترل عفونت و آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر ، مطرح و بررسی شود. خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0