امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 دی 1395

برگزاری کمیته کنترل عفونت بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ کمیته کنترل عفونت این مرکز با حضور دکتر آذر حدادی، رئیس کمیته کنترل عفونت بیمارستان، حسن برکتی، مدیریت این مرکز، سوریا بابایی، مدیردفتر پرستاری، اساتید ICU ، جراحی و جراحی اعصاب، سرپرستاران اتاق های عمل و بخش های ویژه بیمارستان و دیگر اعضاء کمیته چهارشنبه 17 آذرماه سال 95 در سالن شورای ریاست تشکیل جلسه داد. در این نشست، آماری از عفونت های بیمارستانی و مواجهه شغلی شهریورماه 95 بیمارستان ارائه گردید. همچنین آمار عفونت های بیمارستانی این مرکز در سه ماهه اول سال 94 با سه ماهه اول سال 95 مورد مقایسه قرار گرفت. از دیگر موارد مورد بحث و بررسی دراین نشست تکمیل فرم های پیشگیری از 4 عفونت شایع بیمارستانی در بخش های جراحی و مراقبت های ویژه همچنین بررسی میزان تطبیق پروفیلاکسی آنتی بیوتیکی قبل از جراحی طبق گایدلاین های تدوین شده بود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0