امروز : سه شنبه 8 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

برگزاری کمیته پایش و سنجش کیفیت مدیریت اجرایی بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ به نقل از کربلایی، دبیر کمیته های این مرکز، کمیته پایش و سنجش کیفیت و مدیریت اجرایی بیمارستان با حضور دکتر محمدرضا خاجوی، معاون آموزشی این مرکز، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان، حسن برکتی، مدیر این مرکز، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری بیمارستان، سه شنبه 16 آذرماه سال جاری در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد. در این نشست لیست فرآیندها، شاخص ها و برنامه های بهبود کیفیت بخش ها و واحدهای بیمارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و همچنین گزارشی از ممیزی داخلی واحدها بر اساس سنجه های جدید اعتباربخشی و رضایت سنجی بیماران در سه ماهه دوم سال 95 ارائه شد. از دیگر مباحث مورد بررسی در این نشست برآورد رضایت سنجی پرسنل در شش ماهه نخست سال 95 بود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0