امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
24 آذر 1395

برگزاری کمیته مدیریت اجرایی بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته مدیریت اجرایی این مرکز روز دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صدرالسادات رییس و دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن شورای مرکز تحقیقات چشم برگزار شد. در این جلسه نیکبخت کارشناس آمار، گزارشی از شاخص های کلیدی بیمارستان را به وسیله داشبورد بیمارستانی ارائه نمود و در هر مورد اعضا در مورد راهکارهای بهبود شاخص ها نظرات خود را ارائه نمودند. مقرر شد گزارش شاخص ها به صورت فصلی در کمیته ارائه شود.خبر: امیدوارعکس: تقی زاده


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0