1 دی 1395

برگزاری کميته عوارض و آسيب شناسی بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته آسیب شناسی، عوارض و مرگ و میر این مرکز روز چهار شنبه ۱ دی ماه ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام رییس بیمارستان در سالن کنفرانس بخش اورژانس برگزار شد. در این جلسه  نحوه برخورد قانونی با بیمارانی که با علائم مرگ به اورژانس مراجعه می کنند،  انتقال جسد به سردخانه، تحویل جسد به خانواده و انتقال جسد به بهشت زهرا مطرح و دکتر صنعتکار، قائم مقام رییس بیمارستان و متخصص بیهوشی، دکتر شاوردی مسئول فنی شیفت صبح بیمارستان، منتی مسئول امور حقوقی ، رضایی، مدیر پرستاری ، دکتر طباطبایی رییس بخش اورژانس، دکتر اسدی آملی پاتولوژیست مسئول آزمایشگاه و دکتر فاطمی متخصص داخلی نظرات خود را پیرامون این مسائل مطرح نمودند.در پایان مقرر شد:در صورت بروز موارد فوق ، بر اساس پروتکل های موجود اقدام شود.در صورت هرگونه ابهام، با پزشکی قانونی مشاوره صورت گیرد.پروتکل های موجود با مدیران کشیک و سوپروایزرها مرور شود. در صورت بروز موارد فوق، متخصص یا دستیار داخلی برای تایید مرگ حضور یابد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0