امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
15 آذر 1395

برگزاری کمیته طب و انتقال خون بیمارستان فارابی

گالری عکس این کمیته روز یک شنبه۷ آذر ۱۳۹۵ در دفتر معاون درمان بیمارستان تشکیل جلسه داد. دکتر نوذریان دبیرکمیته فرمهای هموویژولانس شامل :فرم های درخواست غیر اورژانس خون و فراورده های خونی، درخواست اورژانس خون و فرآورده های خونی، گزارش عوارض تزریق و نظارت بر تزریق خون و فرآورده های خونی را معرفی و نحوه تکمیل آن ها را توضیح داد.در این جلسه مقرر شد :پوستر های هموویژولانس در اتاق های عمل، بخش ها و درمانگاه اورژانس نصب گردد.دستورالعمل نحوه تکمیل فرم های هموویژولانس تدوین گردد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0