6 دی 1395

برگزاری کمیته صیانت از حقوق شهروندی بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ کمیته صیانت از حقوق شهروندی با موضوع رعایت حریم و پوشش بیماران با حضور حسن برکتی، مدیر بیمارستان، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری این مرکز، مهندس مهرداد سلیمانی، سرپرست امور اداری بیمارستان و رضا آسیابی، مسئول روابط عمومی این مرکز چهارشنبه 24 آذرماه سال جاری در سالن شورای مدیریت بیمارستان تشکیل جلسه داد. در این نشست به بررسی گزارش ارسالی معاونت درمان در خصوص نتایج بررسی حریم و پوشش بیماران در بخش های مختلف بیمارستان سینا در فصل بهار و تابستان سال 95 پرداخته شد و در این خصوص بین اعضاء کمیته بحث و تبادل نظر گردید در این جلسه مقرر شد پیگیری های لازم جهت رفع نواقص انجام شود و پاسخ به گزارش ارسالی معاونت درمان دانشگاه در دستور کار قرار گرفت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0