5 دی 1395

برگزاری کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیزات بیمارستان بهرامی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهرامی کمیته دارو درمان ، تغذیه و تجهیرات  تشکیل شد .این جلسه روز یکشنبه 4 دی  95 با حضور دکتر صادقی رییس،دکتر شفیعی معاون درمان، دکتر محمدپور ، دکتر کاجی ، دکتر کاوه ، افتخاری منش مترون،  دکتر فروتن مدیر  داروخانه ، مهندس کامرانی مسئول تجهیزات پزشکی ، قراچه کارشناس  تغذیه ،  سلطان تویه سوپروایزر و قورچیان مسئول بهبود کیفیت برگزارشد.  در این جلسه در خصوص بروز رسانی فارماکوپه بیمارستان صحبت شد. همچنین تغییر لیست داروهای مشابه و حیاتی – ضروری و خود بخود متوقف شونده اعلام شد . در ادامه بر لزوم گزارش دهی خطاهای دارویی و تکمیل فرم ADR در بخشها تاکید شد. همچنین مقرر شد در صورت نیاز به اضافه شدن دارو در فارماکوپه حتما فرم پر شده پس از تایید به لیست داروهای بیمارستان اضافه شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0