امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 مهر 1395

برگزاری کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی

 گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بیمارستان فارابی روز شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعتکار قائم مقام ریاست بیمارستان برگزار و در مورد ارتقای ايمنی پرسنل تاسیسات و رعايت اصول ايمنی توسط پيمانكاران بحث شد و مقرر گردید:برای افزایش ایمنی کارکنان تاسیسات بالابر تهیه گردد.نحوه اعلام نیاز واحد ها به خدمات  تاسیساتی تدوین شود.فرم بازدید واحد تاسیسات طراحی و برای تصویب به کمیته اعلام گردید.خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0