4 آبان 1395

برگزاری کمیته تحول اداری بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ کمیته تحول اداری بیمارستان سینا، با حضور مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس بیمارستان، مهندس مهرداد سلیمانی، سرپرست امور اداری این مرکز و دیگر اعضاء کمیته، چهارشنبه 28 مهر ماه سالجاری در سالن شورای مدیریت بیمارستان تشکیل جلسه داد. بنابراین گزارش در این نشست، به بررسی گزارش ارزیابی عملکرد بیمارستان سینا که توسط بازرسین معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه طی بازدید از این مرکز ارائه گردیده بود پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر اعضاء کمیته قرار گرفت. درادامه نشست، رفع اشکالات بازدید صورت گرفته توسط مسئولین بخش ها در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید، گزارش عملکرد واحدها و بخش های بیمارستان توسط مسئولین بخش ها در دروه های سه ماهه تدوین و به دفتر مدیریت این مرکز ارسال گردد و صدور ابلاغ اعضای کمیته تحول اداری بیمارستان سینا نیز از دیگر مواردی بود که در دستور کار این جلسه قرار گرفت. همچنین، درنشست مذکور آدرس سایت ارزیابی عملکرد معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه اعلام شد، و ثبت نقطه نظرات و گزارش عملکرد بیمارستان در این سایت توسط مسئولین بخش های این مرکز مقرر گردید.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0