امروز : چهارشنبه 18 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 آذر 1395

برگزاری کمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی

گالری عکسکمیته بهداشت محیط بیمارستان فارابی روز یکشنبه ۲۱آذر۱۳۹۵با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام رییس بیمارستان برگزار شد. در این جلسه گزارش بازدید آبان ماه کارشناسان دفتر تعالی و مدیریت بیمارستانی وزارت بهداشت از نحوه اجرای برنامه تغذیه بالینی دربیمارستان قرائت و در مورد مفاد آن بحث و تبادل نظر صورت گرفت. مقرر شد در مورد بخش هایی از گزارش که نیاز به اقدام اصلاحی دارد اقدام لازم صورت گیرد.سپس نامه ارسالی از دانشگاه در خصوص رعایت الزامات زیست محیطی در ساخت و سازهای داخل بیمارستانی قرائت شد. موسوی کارشناس بهداشت محیط بیمارستان و دبیر کمیته در این زمینه گفت: تعدادی از سنجه های واحد بهداشت محیط در مورد پیشگیری وکاهش آلاینده های ناشی از ساخت و ساز در داخل بیمارستان(آب و فاضلاب، آلودگی صوتی و آلودگی هوا) می باشد که در قرار داد پیمانکاران ساختمانی ذکر شده است. این پیمانکاران موظفند برگه کالیبراسیون و تاییدیه سنجش صدای دستگاه ها یشان را ارائه دهند. همچنین تمامی ساخت و سازهای عمرانی در واحد آشپز خانه بایستی با تایید کارشناس بهداشت محیط صورت گیرد.آموزش کارکنان پرستاری در خصوص فرآیند رژیم درمانی، لزوم بررسی وضعیت تهویه تمامی مناطق بیمارستان ، دعوت از شرکتهای معرفی شده توسط دانشگاه برای بررسی فیلتر های HEPA و میزان اثر بخشی آن ها، بررسی راه کارهای بهبود وضعیت تهویه اتاق عمل اوستین، تغییر محل استقرار کباب پز آشپزخانه، نظارت واحد بهداشت محیط بر توزیع غذا در بخش ها، نظارت کارشناس بهداشت محیط بر آشپزخانه ، ثبت شاخص های آنتروپومتریک در پرونده بیماران از جمله مطالب مورد بحث در این کمیته بود.همچنین نصب اگزوز فن در آزمایشگاه ، احداث محل شستشوی کودکان در سرویس های بهداشتی بانوان ، درخواست انجام بازدید کارشناسی توسط معاونت بهداشت برای تعیین الزامات ، برگزاری دوره بهداشت عمومی برای کارکنان cssd و تهیه شان های یک بار مصرف برای اتاق عمل اربیت مصوبات جلسات قبل این کمیته بود که پیگیری شد. درپایان مقرر شد:برای تمامی قسمت های بیمارستان ارزیابی میزان تهویه هوایی صورت گرفته و با میزان استاندارد مطابقت داده شود. تهویه اتاق عمل اوستین  اصلاح شود. فرآیند نظافت بخش های سرپایی اصلاح شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0