امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
6 آذر 1395

برگزاری کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کمیته اورژانس، تریاژ و تعیین تکلیف بیمارستان فارابی روز شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵ با حضور دکتر صنعت کار قائم مقام ریاست بیمارستان و دکتر علی طباطبایی، رییس بخش اورژانس این مرکز در سالن شورا برگزار شد.در این جلسه گزارش مدیر کشیک در خصوص لزوم  ارائه توصیه های آمادگی قبل از عمل به بیماران اورژانس، نامه  های معاونت درمان دانشگاه در مورد دستورالعمل ویزیت بیماران اورژانس  و  لزوم امادگی برای انفلوانزای فوق حاد پرندگان و همچنین گزارش بازدید کارشناسان معاونت درمان از اورژانس بیمارستان قرائت ونکات حائز اهمیت  آنها مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت .سپس مصوبات جلسات قبل کمیته مانند اجرای سیستم EMR در بخش اورژانس، دستورالعمل ارتقای خدمات در بخش اورژانس و اصلاح ساختار فیزیکی درمانگاه اورژانس پیگیری شد و مقرر گردید:- در جلسه آتی فهرست خدمات پاراکلینیکی اورژانس که باید به طور شبانه روزی فعال باشند، نتایج شاخص های پنج گانه اورژانس و آمارماهیانه بیمارانی که پس از تزریق اوستین به اورژانس مراجعه می نمایند،  توسط سرپرستار درمانگاه ارائه شود. موارد نقصان مشاوره های خارج بیمارستان به معاونت درمان ارسال شود.دستورات پزشکی بخش و درمانگاه اورزانس در برگه های مجزا ثبت گردد.برای سهولت در دسترسی بیماران اورژانس، علائم راهنمای شبرنگ از درب ورودی تا درمانگاه اورژانس نصب گردد.  خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0