امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 آبان 1395

برگزاری کمیته اورژانس در بیمارستان سینا

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ کمیته اورژانس این مرکز با حضور اعضای کمیته  دکتر غلامرضا پورمند، رئیس بیمارستان سینا، دکتر محمدعلی صحرائیان، قائم مقام اجرایی این مرکز، دکتر مظاهر قربانی، معاون درمان، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس، حسن برکتی، سرپرست مدیریت بیمارستان، سوریا بابایی مدیر دفتر پرستاری این مرکز، دکتر پویا پاینده مهر و دکتر کرمانپور، رئیس و مدیر بخش اورژانس بیمارستان، دکتر مهران ستوده نیا، متخصص طب اورژانس این مرکز چهارشنبه 12 آبان ماه سال 95 در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل جلسه داد. پس از بازدید اعضای کمیته از محل اورژانس و ارائه گزارشی از  شرح عملیات توسط مهندس ناظر این پروژه، اعضای کمیته در سالن شورای ریاست بیمارستان تشکیل جلسه دادند و مبحث بازسازی و نوسازی بخش اورژانس این مرکز مورد بحث و بررسی حاضرین نشست قرار گرفت و دستور کار این هفته کمیته اورژانس بیمارستان سینا به تهیه فهرست تجهیزات اورژانس هوشمند، پیگیری تصویب نقشه اورژانس توسط دفتر فنی دانشگاه علوم پزشکی تهران و تهیه جدول زمانبندی و تاریخ تقریبی پایان بازسازی و نوسازی اورژانس اختصاص یافت. همچنین مقرر گردید گزارشی از میزان پیشرفت فیزیکی بخش اورژانس تدوین گردد و درجلسه آتی ارائه شود.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0