18 دی 1395

برگزاري کميته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابي

گالری عکسکمیته اقتصاد درمان، دارو و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابي روز  شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵ با حضور اعضای این کمیته در سالن شورای دفتر مدیریت این مرکز برگزار گردید.در این کمیته که با موضوع بررسی پیشرفت اهداف سال ۱۳۹۵ تشکیل شد، گزارش موارد عدم انطباق خودارزیابی محور مدیریت دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان فارابی ارائه گردید. در ادامه، صورت جلسه ستاد اجرایی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و روسای بیمارستان ها قرائت و مقرر گردید گزارشی از پیشرفت برنامه اصلاحی در موارد عدم انطباق خودارزیابی محور مدیریت دارویی و تجهیزات پزشکی بیمارستان در جلسه بهمن ماه ارائه گردد.همچنین مقرر گردید:- بیماران مدافع حرم که از طریق معاونت درمان به بیمارستان فارابی معرفی می شوند به صورت VIP پذیرش شده و خدمات رایگان دریافت نمایند.- علل ریشه ای کاهش درآمدهای قابل وصول بیمارستان، تا پایان سال جاری شناسایی و اولویت بندی گردند.- هزینه ها و منفعت برون سپاری واحدهای درمانی و پشتیبانی اولویت دار، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.- در مورد هزینه پلاک در براکی تراپی و چگونگی دریافت وجه آن از بیماران، از معاونت درمان استعلام به عمل آید.- نماینده دفتر پرستاری برای بازدید دوره ای از گردش دارو در داروخانه بیمارستان، به مسئول داروخانه معرفی گردد. خبر و عکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0