6 مهر 1395

برگزاری کلاس« آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن»در بخش داخلی بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا: به نقل از خزائلی، سرپرستار بخش داخلی مردان این مرکز، کلاس دوره ای آموزش به بیمار با عنوان « آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن» توسط کارشناس پرستاري بخش، مقدسي در شهریورماه سال جاری برگزار شد. بنابراین گزارش؛ موضوعات محوری کلاس « آشنایی با انواع انسولین و نحوه تزریق آن» که با حضور گروهی از مراجعین و همراهان بیماران بستری و با هدف ارتقای سطح آگاهی بیماران و همراهان و همچنین لزوم اطلاع رسانی در خصوص نحوه استفاده و تزریق انسولین در بخش داخلی مردان تشکیل شد شامل آموزش مختصری درباره بیماری دیابت و روش های درمانی بود. همچنین در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آشنایی با  انواع انسولین ویالی و قلمی و نحوه استفاده و نگهداری و چگونگی تزریق هرکدام و محل های تزریق، بر رعایت رژیم غذایی و توجه  چک قند خون طبق دستور داده شده توسط پزشک معالج و همچنین نشانه های افت قند خون و تصمیم گیری درباره تزریق یا عدم تزریق انسولین تاکید گردید ودر انتها نیز به سوالات مددجویان پاسخ داده شد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0