امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
23 آذر 1395

برگزاری کلاس آموزشی هموویژیلانس در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ به نقل از علوی، سوپروایزر آموزشی این مرکز، کلاس آموزشی هموویژیلانس با حضور دکتر رسولی، متخصص طب اورژانس و مسئول هموویژیلانس بیمارستان سینا، سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری این مرکز، سوپروایزران و سرپرستاران بیمارستان سینا، در راستای پیشبرد اهداف اعتباربخشی بیمارستان، بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری، آموزش آخرین دستاوردهای علمی هموویژیلانس  چهارشنبه 17 آذرماه سال جاری در این مرکز برگزار گردید. اولین سخنران این نشست علمی، دکتر رسولی بود که به آموزش دستاوردهای روز هموویژیلانس پرداخت و سپس حسینی، مسئول واحد انتقال خون بیمارستان سینا، مباحثی در خصوص نحوه تکمیل و ارسال فرمهای اختصاصی درخواست خون و همچنین پایش وضعیت بیمار حین ترانسفوزیون و ثبت مستندات مربوط به بیمار و فراورده خونی دریافت شده مطرح نمود. و در پایان جلسه از سرپرستاران خواسته شد در بخش های خود  مباحث مطرح شده را  به پرستاران آموزش دهند تا در آینده شاهد بهبود وضعیت هموویژیلانس و کاهش عوارض مرتبط با آن در این مرکز باشیم.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0