امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
16 آذر 1395

برگزاری کلاس اصول آموزش به بیمار در بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ به نقل از علوی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان، کلاس اصول آموزش به بیمار با رویکرد توجه به اصل خود مراقبتی با حضور پرستاران و مسئولین بخش های بیمارستان سینا، شنبه 13 آذرماه سال 95 در این مرکز برگزار گردید. سخنران این نشست ویسه، سوپروایزر آموزش به بیمار این مرکز بود که به توضیح مبحث آموزش به بیمار با توجه به اصل خود مراقبتی پرداخت و در ادامه جلسه فرایند آموزش به بیمار مورد بحث و بررسی حاضرین جلسه قرار گرفت و پایان بخش این نشست تدوین و ارائه برنامه خود مراقبتی بیمار تعیین شده توسط هر یک از حاضرین جلسه بود. 


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0