30 آذر 1395

برگزاری کارگروه صيانت از حقوق شهروندی در بیمارستان فارابی

 گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی،کمیته صیانت از حقوق شهروندی این مرکز، روز سه شنبه ۳۰ آذر۱۳۹۵ با حضور دکتر مهدی صنعت کار، قائم مقام رییس بیمارستان تشکیل جلسه داد.در این نشست که در آستانه ارزیابی بیمارستان در حوزه صیانت از حقوق شهروندی ؛ برگزار شد حاضرین در جلسه ضمن مرورشاخص ها و موارد کلیدی این حوزه، نتایج خودارزیابی اعتبار بخشی در محور حقوق گیرندگان خدمت را بررسی وراهکارها و اقدامات اصلاحی مورد نیاز را پیشنهاد نمودند. همچنین پروژه های بهبود کیفیت مرتبط با حقوق شهروندی مطرح شد و مقرر گردید : به منظور هدایت بهتر بیماران خطوط راهنما از درب بیمارستان تا اورژانس و پذیرش مرکزی  کشیده شود.لیست اقامتگاه های مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران در اتاق مدیران کشیک نصب گردد.خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0