امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
9 دی 1395

برگزاری کارگروه آموزش سلامت بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی: کارگروه  آموزش سلامت این مرکز با محوریت «بسیج ملی آموزش تغذیه» روز چهار شنبه ۸دی ماه ۱۳۹۵ در سالن شورای بیمارستان برگزار شد. چاووشی سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان فارابی و دبیر این کمیته، در ابتدای جلسه با قرائت دستورالعمل اجرایی کمپین آموزش تغذیه که از ۲۹ آذر تا ۱۴ دی ماه برگزار میشود، گزارشی از جلسه هماهنگی که با شرکت واحد های روابط عمومی و تغذیه بیمارستان برگزار شد، ارائه و پیشنهادات  این جلسه را برای برگزاری هرچه بهتر این کمپین در بیمارستان، به اطلاع اعضا رساند. سپس  در مورد مصوبات جلسه قبل کارگروه بحث و گفتگو شد.در این جلسه مقررشد:راهپیمایی نمادین سلامت با حضور مسئولین و کارکنان بیمارستان در هفته دوم کمپین در داخل برگزار شود.پیام های بهداشتی با مضمون کاهش مصرف نمک، روغن و شکر ، استفاده از میوه و لبنیات و افزایش فعالیت بدنی تهیه و به هنگام سرو غذا به بیماران ارائه شود.پیام های بهداشتی صوتی در فواصل منظم در بیمارستان پخش شود. در طی کمپین شیر و میوه به عنوان میان وعده بین کارکنان توزیع گردد.یک روز به عنوان روز بدون نمک تعیین و در آن روز به کارکنان و بیماران در مورد مضرات مصرف نمک آموزش داده شود.پایگاه غربالگری پر فشاری خون و دیابت در یکی از روز های برگزاری کمپین  برپا شود.در محوطه درمانگاه های عمومی و تخصصی هر روز آموزش و مشاوره تغذیه با اولویت کاهش مصرف نمک، چربی و شکر به مراجعین ارائه شود.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0