امروز : چهارشنبه 8 بهمن 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
7 بهمن 1395

برگزاری کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، کارگروه بیمارستانی آموزش به بیمار روز دوشنبه ۴ بهمن ۹۵ با موضوع بررسی سنجه های اعتبار بخشی و با حضور دکتر صنعتکار، قائم مقام ریاست بیمارستان در سالن شورای این مرکز برگزارشد.اعضای این کارگروه پس از بحث و بررسی در زمینه موضوعات مرتبط، مقرر کردند:- برای تمامی مسئولین واحدها، اتاق های عمل، بخش ها و درمانگاه ها، به عنوان مسئول آموزش به بیمار ابلاغ صادر شود.- ابلاغ حداقل های آموزشی برای تمامی پزشکان صادر شود.- برنامه آموزشی سمعی و بصری در بورد آموزش هر بخش نصب گردد.خبر و عکس: قاضی میرسعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0