امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
28 آذر 1395

برگزاری کارگاه آموزشی آموزش برسربالین بیماردربیمارستان ضیاییان

درراستای توانمندسازی اعضای هیات علمی  دومین کارگاه آموزش برسربالین بیمار  با همکاری مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران درتاریخ 25 آذرماه سالجاری دربیمارستان ضیاییان  برگزارشد.در اولین کارگاه آموزشی  که درتابستان سالجاری برگزارشده بود  مقررشده بود تا گروههای تخصصی از راندهای آموزشی خود فیلمبرداری نموده تا دراین کارگاه به نقد و بررسی آن پرداخته شود.شایان ذکر می باشد مدرس کارگاه آموزش برسربالین بیمار که تمامی اساتید آموزشی بیمارستان ضیاییان درآن حضورداشتند،آقای دکتر میرزازاده مدیر مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي تهران بودند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0