14 دی 1395

برگزاری کارگاه آموزشی الزامات اعتباربخشی اتاق عمل در بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این جلسه روز دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ با حضور پروانه سردار عمید آبادی کارشناس مسئول گروه نظارت واعتباربخشی بیمارستان های معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئولین اتاق عمل بیمارستان های تابعه در سالن شورای بیمارستان فارابی برگزار شد و طی آن  پیرامون ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در اتاق های عمل صحبت شد و سنجه های جديد استانداردهای اعتباربخشی سال ۹۵ با هدف اجرايي شدن آن مرور گردید.در این جلسه همچنین به نحوه نگارش صحیح خط مشی ها، نحوه مستند سازی فعالیت های انجام شده و اهمیت و لزوم همكاري همه بخش ها و كاركنان بيمارستان ها در اجرايي شدن سنجه هاي اعتباربخشي پرداخته شد.خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0