امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
22 آبان 1395

برگزاری کارگاه آموزشی احیای قلبی- ریوی در بیمارستان فارابی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، این کارگاه روز پنجشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۵با نظارت میرزائی، سوپروایزر آموزشی بیمارستان به روش  اجرای سناریو و ایفای نقش در کلاس آموزش پرستاری برگزار شد. شرکت کنندگان در کارگاه به گروه های  ۶ نفره  تقسیم شدند. ابتدا پرستار شماره ۱ و ۲ بر بالین بیمار فرضی حاضر و احیای اولیه را شروع می کردند سپس پرستاران شماره ۳تا۶ ادامه کار احیا را در قالب پیشرفته بر عهده می گرفتند. مدرسین این کارگاه دکتر گودرزی، شهبازیان، مخلصیان،حدیثه حسینی و مرضیه سادات حسینی بودند.  خبر و عکس: امیدوار


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0