امروز : یکشنبه 13 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
29 آذر 1395

برگزاری کارگاه احیای نوزاد پرستاری در بیمارستان مرکز طبی کودکان

به گزارش روابط عمومی بیمارستان مرکز طبی کودکان، پنجمین کارگاه احیای نوزاد ویژه پرستاران به روش جدید با همکاری مربیان احیای پرستار بیمارستان بیست و چهارم آذر 95 در سالن مهارتهای بالینی بیمارستان برگزار شد. در این کارگاه پرستاران بخش اورژانس، اعصاب و NICU به صورت آموزش عملی، مهارت های اولیه را توسط مربیان پرستار آموزش دیدند سپس سناریو احیای نوزاد توسط دکتر سنگسری انجام  شد و در ادامه شرکت کنندگان نیز آنرا انجام دادند. در پایان کارگاه نظرسنجی از فراگیران بعمل آمد. تاکنون 5 کارگاه احیا به این روش برگزار شده که قرار است تمام پرستاران تا آخر سال در این کارگاه شرکت کنند و آموزش ببینند.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0