امروز : پنجشنبه 23 مرداد 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
13 آذر 1395

برگزاري ژورنال كلاب گروه بيوشيمي

ژورنال كلاب گروه بيوشيمي با سخنراني خانم اعظم خدري دانشجوي دكتري گروه به راهنمايي خانم دكتر خاقاني روز يكشنبه مورخ     14/9/95 از ساعت 12-11در محل تالار دكتر ملك نيا برگزار مي گردد. حضور كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي گروه در جلسة فوق الزامي است.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0