24 شهریور 1395

برگزاری هفتمین دوره آزمون جامع

هفتمین دوره آزمون جامع دانشجویان دکترای تخصصی رشته آموزش پزشکی در روزهای دو­شنبه و سه شنبه مورخ پانزدهم و شانزدهم شهریور ماه سال جاری با حضور دانشجویان داوطلب این دوره، در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه برگزار شد. جلسه با ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه برگزاری آزمون توسط دکتر میرزازاده، در حضور نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده آغاز گردید. آزمون روز اول در دو بخش صبحگاهی و عصرگاهی با هدف سنجش علم پایه دانشجو برگزار شد. به این صورت که در هر یک از این دو بخش، به طور همزمان سه پکیج در اختیار دانشجویان قرار گرفت تا در مدت زمان تعیین شده به پاسخگویی به سوالات بپردازند.در روز دوم نیز ضمن ارایه سوالاتی در یک حیطه مشخص، عملکرد دانشجو مورد ارزیابی قرار گرفت. فرایند ارزشیابی با توجه به دو بخش پاسخگویی به سوالات در بازه زمانی اختصاص یافته و ارایه در حضور طراحان سوال، داور خارجی و استاد ناظر دانشگاه، به مورد اجرا گذاشته شد و دانشجو از بازخورد استادان بهره مند گردید.شایان ذکر است با توجه به مصوبه گروه، در این دوره پاسخ به سوالات تشریحی به صورت تایپ شده دریافت شد و به این منظور پنجاه درصد به مدت زمان پاسخ گویی به سوالات هر بسته افزوده شد.       


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0