امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
18 آبان 1395

برگزاری نوزدهمین ژورنال واچ

دکتر نرگس صالح  نوزدهمین   journal watchگروه آموزش پزشکی را ارائه کردند. این ژورنال روز دوشنبه مورخ هفدهم آبان ماه از ساعت 15 تا 17 با حضور علاقه مندان، استادان، دانشجویان دوره دکترا و ارشد آموزش پزشکی در سالن جلسات آزمایشگاه جامع تحقیقات برگزار شد. در این ژورنال واچ چهار مقاله مرور شد و مورد بحث قرار گرفت که به ترتیب در خصوص نحوه آموزش مهارت های عملی، اثرات آموزش مبتنی بر تیم، تبیین درک دانشجویان از بیماران دشوار و آزمون های پیشرفت تکوینی بود به منظور بهره مندی از نظرات شرکت کنندگان و ارتقای کیفی برنامه های گروه پس از اتمام آن فرم نظرسنجی در اختیار افراد قرار می گیرد. فرم ارزشیابی در پایان این ژورنال از طریق گوگل فرم برای افراد ایمیل شد.               


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0