امروز : یکشنبه 22 تیر 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
19 آبان 1395

برگزاری نشست هم اندیشی هیئت رئیسه با روسای بخش های بیمارستان سینا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان سینا؛ نشست هم اندیشی هیئت رئیسه با روسای بخش های بیمارستان سینا، صبح چهارشنبه 12 آبان ماه سال 95 با حضور، دکتر غلامرضا پورمند، رئیس بیمارستان سینا، دکتر محمدعلی صحرائیان، قائم مقام اجرایی این مرکز، مهندس هادی مخبر، مشاور رئیس، دکتر مظاهر قربانی، دکتر محمدرضا خاجوی و دکتر آذر حدادی، معاونین درمانی، آموزشی و پژوهشی بیمارستان، حسن برکتی، سرپرست مدیریت این مرکز و سوریا بابایی، مدیر دفتر پرستاری بیمارستان در سالن شورای ریاست برگزار شد. در نشست روز چهارشنبه به معارفه حسن برکتی، سرپرست مدیریت بیمارستان سینا با روسای بخش ها پرداخته و سپس مبحث اقتصاد در درمان و راهکارهای کاهش هزینه های درمانی به خصوص در انجام تست های آزمایشگاهی و تصویر برداری مورد نقد و بررسی حاضرین جلسه قرار گرفت. در این جلسه تدوین و ارائه گزارشی از سوی روسای بخش ها مبنی بر بررسی وضعیت موجود بخش در خصوص انجام تست های آزمایشگاهی و تصویر برداری و همچنین ارائه پیشنهاد در زمینه حذف تست های غیر ضروری و یا جلوگیری از انجام تست های مکرر در دستور کار قرار گرفت و مقرر گردید تیمی جهت بررسی و ارزیابی مبحث اقتصاد درمان و راهکارهای کاهش هزینه های آن در بیمارستان سینا تشکیل گردد.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0