امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
3 مهر 1395

برگزاري مراسم رسمي آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي

مراسم رسمي‌ آغاز سال تحصيلي دانشكده پزشكي روز یکشنبه 4 مهرماه،از ساعت 7:30 با ثبت نام از دانشجويان جديد الورود پزشكي برگزار مي شود.به گزارش روابط عمومي دانشكده پزشكي اين مراسم از ساعت 7:30 روز يكشنبه چهارم مهرماه؛ با ثبت نام از دانشجويان ورودي 95 پزشكي و با سخنراني مسئولين دانشكده و اساتيد پيشكسوت آغاز مي شود.دانشجويان در ادامه برنامه در سردر دانشكده پزشكي عكس يادگاري خواهند گرفت و پس از استراحت و پذيرايي در برنامه رسمي آغاز سال تحصيلي دانشگاه كه در‌آمفي تاترسازمان مركزي برگزار مي شود شركت خواهند كرد.گفتني است در فاصله حضور دانشجويان در مراسم رسمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، والدين دانشجويان در پانل مسئولين دانشكده شركت خواهند كرد.پس از مراسم دانشگاه و ضيافت نهار و اقامه نماز؛ دانشجويان در آزمون تعيين سطح زبان شركت خواهند كرد و والدين در پانل مروري بر برنامه هآي آموزشي شركت خواهند كرد.درپايان نيز دانشجويان مي توانند با مراجعه به روابط عمومي هداياي خود را دريافت خواهند  كنند.گفتني است، ويژه برنامه هاي آموزشي معرفي دوره آموزش پزشكي عمومي، معرفي و آشنايي با منتورينگ و معرفي و آشنايي با اساتيد مشاور تحصيلي روز 5 شنبه 8 مهرماه از ساعت 8:30 تا 11:45 در تالار ابن سينا برگزار خواهد شد.همچنين ويژه برنامه اردوي داخل شهري به همراه بازديد از موزه دانشگاه علوم پزشکی تهران و ضيافت شام در دو تاريخ 10 و 11 مهرماه ويژه دانشجويان پسر و دختر برگزار خواهد شد.         پنج شنبه   1395/7/8   8/30-10/15 معرفي دوره آموزش پزشكي عمومي و پانل پرسش و پاسخ دانشجويي  10/45-12   معرفي و آشنايي با اساتيد مشاور تحصيلي  12-13                                                                                   ناهار و نماز 13-13/30 بحث در گروه هاي كوچك   13/30-15   پانل دغدغه هاي دانشجويي


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0