5 مهر 1395

برگزاری مجلس ترحیم پدر گرامی دکتر یاقوتی در بیمارستان فارابی

گالری عکساین مراسم روز دوشنبه 5 مهر 1395 با حضور دکتر صدرالسادات، رییس بیمارستان فارابی، دکتر صنعت کار، قائم مقام ریاست، اعضای هیئت علمی گروه چشم و بیهوشی، دستیاران و فلو شیپ ها، پرستاران، کارشناسان بیهوشی و اتاق عملف مسئولین واحد ها و کارکنان بیمارستان فارابی در نمازخانه بیمارستان برگزار شد. پس از قرائت قرآن، رمضانی، مداح اهل بیت به ذکر مصیبت پرداخت و حاضران در مجلس قرائت قرآن و فاتحه برای آن مرحوم طلب مغفرت نمودند. خبر: امیدوارعکس: قاضی میر سعید


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0