امروز : سه شنبه 30 دی 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
12 مهر 1395

برگزاری شورای پژوهشی بیمارستان فارابی

گالری عکسبه گزارش روابط عمومی بیمارستان فارابی، شورای پژوهشی بیمارستان  روز یکشنبه ۹۵/۷/۱۱ در سالن کنفرانس پژوهشکده بینایی فارابی تشکیل جلسه داد.در این جلسه دکتر جباروند، مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه؛ دکتر لاشیئی، رییس مرکز تحقیقات چشم پزشکی و معاون پژوهشی بیمارستان؛دکتر مقیمی، معاون آموزشی بیمارستان، دکتر سید فرزاد محمدی معاون پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی حضور داشتند.معرفی ساختار شورای پژوهشی فارابی،مرور و تصویب دستور العمل حمایت هزینه ای انتشار مقالات، تغییر نام مرکزتحقیقات به مرکز تحقیقات چشم پزشکی ترجمانی(Translational Ophthalmology Research Center) از جمله مباحثی بود که در دستور کار این جلسه قرار داشت.همچنین در این جلسه ی شورا،گزارش پیشرفت دوره فلوی پسادکترای مرکزتحقیقات ( دکتر سعید حیدری کشل؛ استاد میزبان: دکتر هاشمی، دکتر محمدی) و دوره دانشجوی دکترای پژوهشی مرکز( خانم الهام دلریش؛ استاد راهنما، دکتر جباروند) ارائه و نقد شد.خبر: امیدوارعکس: قاضی


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0