18 دی 1395

"برگزاري سي و يكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

  سي‌ويكمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 13/10/95 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي، ژنتيك، مهندسي پزشكي، فيزيولوژي، ايمونولوژي، فارماكولوژي، بيوشيمي باليني، فيزيك پزشكي، آموزش پزشكي و اخلاق پزشكي تشكيل شد. موضوعات مطرح شده و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1)      نامه هاي گروه ژنتيك مبني بر درخواست سنوات براي دو نفر از دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد در نيمسال اول سال تحصيلي 96-95 مطرح و با آن ها موافقت شد. 2)      يك فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه دانشجوي گروه ميكروب شناسي مقطع دكتري تخصصي مطرح و با برگزاري آن پس از اصلاحات ضروري موافقت شد. 3)      تعداد 4 فقره پروپوزال از گروه هاي مهندسي پزشكي (1 فقره كارشناسي ارشد)، فيزيك پزشكي (1 فقره دكتري تخصصي)، علوم تشريح (1 فقره كارشناسي ارشد) و بيوشيمي ( يك فقره كارشناسي ارشد) توسط نماينده گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0