امروز : یکشنبه 4 آبان 1399 Rss | صفحه اصلی دانشکده
11 بهمن 1395

"برگزاري سي و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

سي‌و سوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 04/11/95 از ساعت 13 در سالن جلسات دفتر توسعه آموزش پزشكي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آناتومي ، ژنتيك ، مهندسي پزشكي، ايمونولوژي، ميكروب شناسي، بيوشيمي، فيزيك پزشكي، اخلاق پزشكي و آموزش پزشكي تشكيل شد.   موضوعات مطرح شده و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1)      نظر به ضرورت وجود"شرح وظايف مسئول درس"به منظور حصول اطمينان از برگزاري هرچه مطلوب‌تر درس‌هايي كه توسط چند نفر از استادان محترم ارايه مي‌شوند؛ دستورالعمل مربوطه كه طي جلساتي در شوراي تحصيلات تكميلي و كميته ارزشيابي دانشكده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته بود، مورد تصويب شورا قرار گرفت و مقرر گرديد ضمن ابلاغ به گروه‌هاي آموزشي از مديران محترم گروه‌ها درخواست شود نسبت به اجراي مفاد آن تأكيد نمايند 2)      نامه گروه فيزيولوژي مبني بر درخواست برگزاري آزمون جامع مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 3)      7 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه گروه هاي فيزيك پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي)، ژنتيك (2 فقره كارشناسي ارشد)، ميكروب شناسي (دو فقره دكتري تخصصي)، و روانشناسي (دو فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آنها  پس از اصلاحات ضروري در پايان نامه و مستندات مربوط موافقت شد. 4)      تعداد 3 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه هاي مهندسي پزشكي، ميكروب شناسي و ژنتيك توسط نماينده گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0