امروز : جمعه 4 فروردین 1402 Rss | صفحه اصلی دانشکده
4 بهمن 1395

"برگزاري سي و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95"

  "برگزاري سي و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در سال 95" سي‌و دوّمين جلسه شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده در روز دوشنبه مورخ 27/10/95 از ساعت 13 در سالن شوراي دانشكده با حضور معاون آموزشي علوم پايه و تحصيلات تكميلي و نمايندگان تحصيلات تكميلي گروه‌هاي آموزشي؛ آقايان دكتر كاشاني، دكتر قدمي، دكتر جعفري، دكتر كريميان، دكتر نيك‌بين، دكتر بهادر و سركار خانم‌ها‌ دكتر امامقلي‌پور (بيوشيمي باليني)، دكتر گرايلي و دكتر مرتاض هجري تشكيل شد.   موضوعات مطرح شده و تصميمات متخذه به شرح ذيل است:   1)      نامه گروه آناتومي مبني بر درخواست مرخصي تحصيلي براي دانشجوي مقطع دكتري تخصصي رشته بيولوژي توليد مثل در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مطرح و با آن موافقت شد. 2)      درخواست گروه آناتومي مبني بر اضافه شدن استاد مشاور به پروپوزال دانشجوي مقطع دكتري تخصصي (PhD) رشته بيولوژي توليد مثل مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 3)      نامه هاي گروه ايمونولوژي و بيوشيمي باليني موضوع ضرورت اخذ بيش از 12 واحد درسي براي دانشجويان مقطع دكتري تخصصي (PhD) در نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 مطرح و به استناد ماده 10 آيين‌نامه آموزشي دوره با آن موافقت گرديد. 4)      درخواست گروه آناتومي مبني بر جابجايي استاد راهنماي اول و دوم پروپوزال دانشجوي مقطع دكتري تخصصي آناتومي مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. 5)      نامه گروه ژنتيك پزشكي مبني بر درخواست برگزاري آزمون جامع دانشجويان دكتري تخصصي PhD آن گروه، مطرح  و مورد موافقت قرار گرفت. 6)      5 فقره تقاضاي برگزاري جلسه دفاعيه از پايان نامه گروه هاي فيزيك پزشكي (يك فقره دكتري تخصصي)، آموزش پزشكي ( يك فقره دكتري تخصصي)، آناتومي (يك فقره كارشناسي ارشد)، ميكروب شناسي (يك فقره دكتري تخصصي) و ايمونولوژي (يك فقره كارشناسي ارشد) مطرح و با برگزاري آن پس از اصلاحات ضروري در پايان نامه و مستندات موافقت شد. 7)      تعداد 3 فقره پروپوزال مقطع كارشناسي ارشد از گروه هاي مهندسي پزشكي، فيزيك پزشكي و علوم تشريحي توسط نماينده گروه ها مطرح و راجع به آنها توضيح داده شد. شورا پس از بحث و بررسي، تصميمات لازم را اتخاذ نمود. جلسه ساعت 15:30 با ذكر صلوات خاتمه يافت.      


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0