7 دی 1395

برگزاری سومین Text Review

سومین جلسه Text Review دانشجویان آموزش پزشکی، روز ششم دی ماه در سالن شورای مرکز تحقیقات برگزار شد. در این جلسه خانم بهار صابرزاده اردستانی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مجازی آموزش پزشکی فصل Integrated Learning از کتاب هاردن را ارائه کردند.                  


منبع:پورتال دانشکده

نظرات
5/5 0 0 0